Duurzaam bouwen is de toekomst

Duurzaam bouwen is de toekomst van de gehele bouwsector. Het verminderen van de milieubelasting door andere manieren van bouwen en bouwontwerpen kan een grote bijdrage leveren aan verbetering van het milieu. Deze potentiƫle bijdrage wordt ook door Schout Bouw onderkend.

Er zal in de toekomst steeds duurzamer gebouwd worden. Een proces van continue verbetering zal er voor zorgen dat de milieubelasting van de gebouwde omgeving steeds verder afneemt. Duurzaam bouwen staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu en is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van deze gebouwde omgeving. Duurzaam bouwen, milieubewust bouwen, ecologisch bouwen: deze termen worden steeds vaker gebruikt. Ze staan voor het beperken van de invloed van het bouwen en wonen (of gebruiken van een gebouw) op het milieu.

Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid op dit gebied en stellen dan ook alles in het werk om hieraan mee te werken samen met onze opdrachtgevers.